Uzbekistan, Tashkent Where am I now?

Hi
I'm
Farrukh

Master Sherkulov
Master Sherkulov